ada اسكان چيست؟ – Alanya Luxury İnvestment

اسكان چيست؟

اسكان چيست؟


اسكان چيست؟
اسكان در لغت به معناي اسكان مردم در يك مكان و سكونت انها است،اما به عنوان يك اصطلاح در املاك و مستغلات مشاهده ميشود و معني تسويه به خود ميگيرد.سندی که توسط واحدهای پروانه ساختمانی اداره های منطقه بندی شهرداری ها صادر شده است ، پس از اتمام ساختمانی که به طور منظم و دارای پروانه ساخت شروع شده است ، اسکان مجدد نامیده می شود. در نتیجه ، اسکان مجدد ، در کوتاه ترین حالت ، همان مجوز استفاده و اقامت است که توسط شهرداری ها برای ساختمانهای تکمیل شده داده می شود.
چگونه می توان گواهی دریافت کرد؟
یک درخواست اسکان مجدد باید با یک دادخواست کتبی تهیه شود تا توسط صاحب ساختمان یا شخصی که صاحب ساختمان مجاز آن را نوشته باشد ، نوشته شود. نهادی که برای این برنامه اختصاص
داده شده است ، واحدهای مجوز اشغال ساختمان از اداره های منطقه بندی شهرداري است.