گرفتن تابعيت ترك – Alanya Luxury İnvestment

گرفتن تابعيت ترك

گرفتن تابعيت ترك


گرفتن تابعيت ترك

موارد لازم براي گرفتنتابعيت تركيه

 • متقاضي بر اساس قوانين كشور خودشبايد به سن قانوني رسيدهباشد،اگر شخص متقاضي تابعيتش مشخص نشود بر طبق قانون تركيه بايدحداقل به سن ١٨ رسيدهباشد.
 • قبل از ثبت نام ،متقاضيبايد ٥سال را قانوني در كشور تركيه زندگي كرده باشد و در اين ٥سال فقط ٦ماه حق ورود و خروج از كشور را دارد.
 • داشتن دليل قابل قبول براي تابعيتترك(خريد خانه،استخدام كردن افراد ترك زبان ،تجاري،تحصيلي)
 • رعايتاداب كشور و داشتنرفتار مناسب
 • نداشتنبيماريه حاد و خطرناك جهت جلوگيري از اسيب به جامعه
 • دانستن زبان تركي به مقدار كافي (نوشتن،صحبت كردن)
 • تهديدي براي امنيت ملي و نظم عمومي نباشد.
 • درامد كافي

مدارك لازم براي گرفتنتابعيت تركيه

 • فرم در خواست
 • ٢ عدد عكس بيومتريك
 • ترجمه پاسپورتو تاييديه اسناد رسمي
 • شناسنامه
 • گواهيوضعيتتاهل
 • گواهيسلامت
 • اسناد وضعيتدرامد
 • سند شمارش روز
 • اصل و فتوكپي كارت اقامت
 • رسيدپرداخت
 • •اسنادي مانندشناسنامهو گواهيوضعيتتاهلبايدبا دقت و بدون كوچك ترين ايرادي تحويل داده شود.

گرفتنتابعيت تركيه در شرايطاستثنايي

بر اساس قوانين اداره مهاجرت تركيه از تاريخ ١٩.٠٩.٢٠١٨با خريد ملك به ارزش ٢٥٠هزار دلارميتوانيدصاحب  شهروندي تركيه شويد.با اين شرايط اتباع خارجي باسرمايهگذاري در ملك به ارزش ٢٥٠هزار دلارميتوانند صاحب پاسپورت ترك شوند(كودكان زير ١٨سال هر خانواده مجاز اين قانون هستند).

اين مبلغ تا قبل از تاريخ فوق به مقدار ١.٠٠٠.٠٠٠ميليون دلار بوده است.

مدت زمان اين پروسه ٣ الي ٦ ماه است.

روش هايهديگرگرفتنپاسپورت تركيه

 • تا سه سال حق فروش خانه به ارزش ٢٥٠هزار دلار را نداريد.
 • استخدام حداقل ٥٠ فرد ترك
 • سرمايهگذاريه ٥٠٠.٠٠٠دلاري در يكي از بانك هايه تركيه و عدمبرداشت از ان به مدت سه سال
 • خريد ابزار بدهي دولت به ارزش ٥٠٠.٠٠٠دلار به شرط نگهداريه ان به مدت سه سال.
 • خريد سهام مشاركت صندوق سرمايهگذاري املاك و مستغلاتحداقل ٥٠٠.٠٠٠دلار و سهام شركت صندوق سرمايهگذاري به مدت سه سال.

مدارك مورد نياز براي گرفتنتابعيت تركيه

 • فرم درخواست
 • ٢عدد عكس بيومتريك
 • ترجمه پاسپورتو تائيديه اسناد رسمي
 • شناسنامه
 • سند و يا سند سرمايهگذاريي
 • مدرك ارزيابي املاك و مستغلات
 • عدم سوئه پيشينه
 • رسيدپرداخت