سند چيست؟ – Alanya Luxury İnvestment

سند چيست؟

سند چيست؟


 سند چيست؟

سند مالكيت بر اساس تعريف ها نشان ميدهد كه چه كسي مالك يك ملك(زمين)است.اين سند توسط اداره اسناد و املاك  توسط مامور سند مالكيت صادر مي شود.

از انجا كه سند مالكيت مدرك كاملا رسمي است فقط در دفاتر دولتي تعيين شده قابل صدور است در غير اين صورت ان سند كاملا بي ارزش است.

انواع سند مالكيت

  • سند مشترك
  • kat irtifakli tapu
  • سند خصوصي

استعلام زمين(ملك)

وجود هر سند مالكيتي را بر روي اشخاص مختلف را ميتوانيد با رمز e-devlet از سايت e-devlet چك كنيد
هزينه سند

هزينه اي كه بايد جهت گرفتن سند به دولت پرداخت شود.ارزش املاك و مستغلات در حالي ك سند مالكيت در املاك مربوطه گرفته ميشود تعيين ميشود.