Türk Vatandaşlığı Alma – Alanya Luxury İnvestment

Türk Vatandaşlığı Alma

Türk Vatandaşlığı Alma


 

Türk Vatandaşlığı için gerekenler:

 • Başvuru yapacak kişinin vatandaşı olduğu ülke kanunlarına göre ergin olması, vatansız ise Türk medeni kanuna göre 18 yaşında olması.
 • Kişinin ayırt etme gücüne sahip olması.
 • Başvurudan önce kesintisiz Türkiye’de en az 5 yıl yasal olarak yaşamak ( Turizm amaçlı alınan kısa dönem ikamet izinleri vatandaşlık başvurusunda dikkate alınmaz).
 • Davranışları ile Türkiye’ ye yerleşme karar verdiğini belli etmek ( Gayrimenkul satın almak, işyeri açıp Türk Vatandaşı istihdam etmek vs.).
 • Toplum sağlığını tehdit eden tehlikeli bir hastalığının bulunmaması.
 • İyi ahlak sahibi olması ve görgü kurallarına uyması.
 • Yeteri miktarda Türkçe bilmek ve konuşmak.
 • Milli güvenlik ve kamu düzenine karşı tehdit unsuru olmamak.
 • Türkiye’ de kalabilecek kadar yeterli gelire sahip olmak.

 

Türk Vatandaşlığı İçin Gereken Belgeler:

 • Başvuru Formu .
 • 2 adet biometrik foto.
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Doğum belgesi.
 • Medeni durum belgesi.
 • Sağlık raporu.
 • Gelir durumunu gösteren belgeler.
 • Gün sayım belgesi.
 • Geçerli ikamet izni kartı aslı ve fotokopisi.
 • Harç ödeme dekontu.

DİKKAT: Yabancının doğum belgesi, medeni hal belgesi gibi belgelerin amacına uygun ve apostilli şekilde dikkatli olarak hazırlanması gerekmektedir. Belgelerdeki en ufak bir hata başvurunun red olmasına sebep olabilir.

 

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanma

Türk vatandaşlığı kanunun 19.09.2018 tarihli yönetmelik değişikliğine göre Türkiye’den 250 bin dolara ev alan yabancılara ve 18 yaşının altında ki çocuklarına, ile birlikte Türk Vatandaşlığı hakkı alabilecektir, daha önce bu tutar 1 milyon dolar olarak belirlenmişti. Böylece yabancılar 250 bin dolar yatırımla gayrimenkul alarak Türk Vatandaşlığı hakkına sahip olabilecek.

Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması şartları:

 • En az 250.000 USD değerinde gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmama şerhiyle satın almak.
 • En az 500.000 USD değerinde mevduatı 3 yıl boyunca çekmemek şartıyla satın almak.
 • En az 50 Türk vatandaşını yasal olarak istihdam etmek.
 • En az 500.000 USD değerinde devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak.
 • En az 500.000 USD değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını 3 yıl boyunca tutmak şartıyla satın almak.

 

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu.
 • 2 adet biometrik.
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Doğum belgesi.
 • Tapu veya yatırım gösteren belgeler.
 • Taşınmaz değerleme raporu.
 • Tam vukuatlı kayıt örneği.
 • Harç ödeme dekontu.