Çalışma İzni – Alanya Luxury İnvestment

Çalışma İzni

Çalışma İzni


Türkiye Cumhuriyeti’nde Çalışma İzni Almak

İlk başvuru için işveren tarafından gönderilecek olan belgeler;

 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen bir çalışma izni başvuru formu.
 • Geçen yıl vergi makamları tarafından onaylanmış bir bilanço bir kar/zarar tablosu.
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
 • Çevrimiçi başvuru yaparken, yetkili kişi için noter tasdikli bir vekaletname ve başvuranın şirketle olan iş sözleşmesi.
 • Mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman istihdam etmek isteyen kurumlar için aynı pozisyonda çalışan Türk Vatandaşlarının ücretleri ve yabancı uzman ile işveren arasındaki sözleşme.

 

 

İlk Kez Başvuran Yabancı Kişiler Tarafından Gönderilecek Belgeler

Yukarıdaki belgelere ek olarak, belirli alanlarda uzman olarak çalışma izni başvurusunda bulunan yabancılar aşağıdaki belgeleri sunmalıdır;

 • 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/ p maddeleri uyarlanınca Yurtdışında Edinilen Derecelerin Eşdeğerliği Yönetmenliği uyarınca, yüksek öğrenimlerini Türkiye dışında gerçekleştiren adaylar için Denklik belgesi.
 • Bakanlık için gerekli görülürse, mezuniyet derecesinin veya geçici belgenin tercüme edilmiş ve noter tasdikli bir örneği; Pilotlar için, orijin ülkelerden alınan pilot lisansı.
 • Sertifikalı Turizm İşletmeleri için iş sözleşmesinin Türkçe ve başvuranın ana dilindeki kopyaları, Tavsiye Kararnamesi Türkçe’ye tercüme edilmiştir.
 • Yabancılar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetki alanına giren eğitim hizmetlerinde istihdam edebilmek için aynı Bakanlıktan alınan Yeterlilik Sertifikası.

 

Kanun ve yönetmenliklere uygun olarak yapılan başvurular, bütün belgelerin eksiksiz ve eksiksiz olması koşuluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca genellikle 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Başvurunun Türkiye dışında yapılması halinde, çalışma izni başvurusu sonucu, ilgili Türk misyonunu bilgilendirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir. Önemli derece yatırımlar olarak kabul edilen doğrudan yabancı yatırımlarda “anahtar personel” için çalışma izni başvuruları, tüm belgelerin eksiksiz ve eksiksiz olması kaydıyla 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Çalışma izni, ikili veya tek taraflı anlaşmalara aykırı herhangi bir madde bulunmaması koşuluyla, maksimum 1 yıllık bir süre için verilebilir. Çalışma izni yabancı çalışanın aynı çalışma yerinde veya aynı girişim ve meslekte çalışmaya devam etmesi koşuluyla, 2 yıllık bir süre için uzatılabilir. 3 yıllık toplam çalışma süresinin sonunda çalışma izni 3 yıl uzatılabilir ve yabancı çalışan, istediği her çalışanın yanında çalışabilir.

Yabancı birey, Türkiye’de 8 yıllık yasal ve kesintisiz çalışma süresini tamamlamış olmak şartıyla, belirsiz bir süreli çalışma izni de alabilir.

 

YURTİÇİ BAŞVURUDA İSTEİNLEN BELGELER

Yabancı personel için gereken belgeler;

 • İş sözleşmesi ( yabancı ve işveren tarafından imzalı).
 • Pasaport kopyası (yeminli tercüman tarafından çevrilmiş).
 • Diploma kopyası (yeminli tercüman tarafından çevrilmiş).
 • Uygunsa referans mektubu (yeminli tercüman tarafından çevrilmiş).
 • En az 6 aylık Geçerli İkamet İzni’nin kopyası.
 • Mevcut çalışma izninin orijinali (çalışma izni uzatma başvurusu için).

 

1 ocak 2015 itibariyle, pasaport geçerliği çalışma izni bitiş tarihinden 60 gün uzun olmayan kişilerin Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

 

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni başvuru dilekçesi.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni formu.
 • Kurumun geçmiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu.
 • Organizasyonunun güncel sermayesi ve iştirak yapısını içiren Türk Ticaret Sicili Gazetesi.
 • Faaliyet belgesi, örnek belge için.
 • Online başvuru sistemini kullanmaya yetkili kişinin noter onaylı vekaletnamesi.
 • Şirketin ödenmemiş vergi borcu olmadığına dair belge.

Listenin üstünde yer alanların eksiksiz olduğu unutulmamalıdır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değerlendirme sürecinde diğer gerekli belgelerin talep etme hakkına sahiptir. Destekleyen dökümanlar işverenin sektöründe veya işin doğasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

 

YURTDIŞI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER

Yabancı personel tarafından sağlanması gereken dökümanlar;

 • Çalışma izni formu.
 • İş sözleşmesi veya resmi iş teklifi.
 • Bir fotoğraf.

Türkiye dış temsilciliklerinin takdir haklarına veya ikili anlaşmalarına göre, diğer bazı destekleyici belgeler çalışma  vizesi başvuru sürecinde istenilebilmektedir.

İşverenden istenen belgeler;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma izni başvuru dilekçesi (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş).
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adresli bir çalışma formu (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş).
 • Yabancın diplomalı kopası (Yabancı tercüman tarafından çevrilmiş).
 • Gerekirse, yabancının referans mektubu ( Yabancı tercüman tarafından çevrilmiş).